EP-T2510NWEGRU

რაოდენობა

1

49.99 ₾

ÃÀÌÔÄÍÉÓ ÔÉÐÉ:Charger + Cable
ÐÏÒÔÄÁÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ:1
ÌÀØÓÉÌÀËÖÒÉ ÅÀÔÉÓ ÒÀÏÃÄÍÏÁÀ:15 W
კაბელის ტიპი:USB Type-C
მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე:2A
ფერი:თეთრი
სერია:EP-T2510NWEGRU
წონა:40
ÐÏÒÔÄÁÉÓ ÔÉÐÉ:USB Type-C
მსგავსი პროდუქცია