კომერციული გარანტია


გარდა კანონისმიერი გარანტიისა, შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379) გარკვეულ პროდუქტებზე  გთავაზობთ კომერციულ გარანტიასაც, რომელიც, რიგ შემთხვევებში, კანონისმიერ გარანტიაზე უკეთეს პირობებს ითვალისწინებს. მოგახსენებთ რომ კომერციული გარანტია არ ზღუდავს კანონისმიერი გარანტიის პირობებს.

კომერციული გარანტიის დეტალები მითითებულია უშუალოდ პროდუქტის აღწერილობაში და ასევე დამატებით მიიღებთ საგარანტიო ტალოსაც შენაძენთან ერთად ელექტრონული ან ფიზიკური ფორმით.

 

კომერციული გარანტია ტექნიკაზე

             კომერციული გარანტია ვრცელდება  მხოლოდ ისეთ ნაკლზე, რომელიც საქონელს ყიდვისას გააჩნდა (თავდაპირველი ნაკლი).

             შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379)  გთავაზობთ კომერციულ გარანტიას  გაყიდვის შემდგომი დაზიანებული მოწყობილობის უსასყიდლო შეკეთებას ან მომხმარებლის თანხმობით შეცვლას - სრული გარანტიის პირველ პერიოდში -  2 (ორი) წელი  , რაც მოიცავს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად; სრული გარანტიის მეორე პერიოდში შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379)  დააფინანსებს მომსახურებას, ხოლო სათადარიგო ნაწილისა და ტრანსპორტირების  ღირებულებას იხდის მომხმარებელი.

 

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება, უქმდება თუ:

 

             ნივთის შეცვლისას თუ მომხმარებლმა ავტორიზებული სერვის ცენტრის წარმომადგენელს ნივთი არ  გადასცა სრული კომპლექტაციით, შეიცვლება მხოლოდ ნივთის ის ნაწილი, რომელის გადაცემაც მოხდა.

             ამოიწურა ტექნიკის კანონისმიერი და კომერციული  საგარანტიო ვადა;

             მომხმარებელი ვერ წარმოადგენს საგარანტიო საბუთს და სხვაგვარად შეუძლებელია ნივთის იდენტიფიცირება;

             საგარანტიო საბუთში წაშლილია ინფორმაცია ან გადაკეთებულია და სხვაგვარად შეუძლებელია ნივთის იდენტიფიცირება.

             გაყიდულ ნივთზე მონაცემები წაშლილი, შეცვლილი, გადაკეთებულია, ნივთზე არ იკითხება/ამძვრალია სერიული ნომერი და სხვაგვარად შეუძლებელია ნივთის იდენტიფიცირება.

             დაზიანება გამოწვეულია პლომბის ან ლუქის მოცილებით;

             წუნი გამოწვეულია ფიზიკური ზემოქმედებით და არასათანადო ექსპლუატაციით;

             დაზიანება გამოწვეულია ჭექა-ქუხილით, უცხო სხეულების და სითხეების შეღწევით, ექსპლუატაციისა და შენახვის წესების პირობების დარღვევით;

             დაზიანება გამოწვეულია ცვალებადი, მაღალი ან დაბალი ელ.ენერგიის მიწოდებით;

             წუნი გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით, ან მომხმარებლის ბრალეულობით მექანიზმის დანესტიანებით;

             სხვა გარეშე პირების მიერ ჩატარდა სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები, რამაც გამოიწვია ნივთის დაზიანება;

             შეძენილი ტექნიკა იქნა გამოყენებული კომერციული და სამეწარმეო მიზნებისთვის.

 

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება თუ მობილურ ტელეფონზე, პლანშეტზე, ფოტოაპარატზე, პროექტორზე, მონიტორზე, ტელევიზორზე, ლეპტოპზე ჩამქრალია მწარმოებლის მიერ დადგენილ პიქსელებზე ნაკლები რაოდენობის პიქსელი.

ნივთის შეცვლა ხდება მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე, მხოლოდ იგივე ან მეტი (განსხვავების დაფარვით) ღირებულების შეცვლის მომენტში გაყიდვაში არსებული ნივთით.

მომსახურე სერვის ცენტრი პასუხს არ აგებს  კლიენტის მიერ მოწყობილობაში  ჩატვირთული ინფორმაციის შენახვაზე.

მომსახურებასთან დაკავშირებული კითხვების ან პრობლემების შემთხვევაში მოგვმართეთ შპს „მარკეტპლეისის“ (ს/კ 405496379)  ცხელი ხაზზე  032 2 12 19 19 ან იმეილზე info@popmart.ge

 

საგარანტიო მომსახურება - შპს ,,ელიტ სერვისი‘’ (ს/კ 404858864) ტელ: (032) 2 200 202   info.es.ge

მისამართი: ორშაბათი-პარასკევი შაბათი კვირა
თბილისი, პ.ქავთარაძის N3    10:00 - 19:00    11:00 - 17:00 არ მუშაობს
თბილისი, გურამიშვილის ქ N 64 10:00 - 19:00    11:00 - 17:00 არ მუშაობს
ბათუმი, ზ. გორგილაძის N37 10:00 - 19:00    11:00 - 17:00 არ მუშაობს